İnegöl Organize Sanayi Bölgesi İletişim Adres ve Telefon Bilgileri

  OSB Adı :  İnegöl Organize Sanayi Bölgesi
  Kuruluş Yılı :  1977
Adres :  İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Süleymaniye Mah. Tayyare Meydanı Cad.No:1 İnegöl / Bursa
Telefon :  +90 (224) 714 86 00
Faks :  +90 (022) 714 86 09
Web Sitesi :   http://www.inegolosb.org.tr/
 

OSB Hakkında Detaylı Bilgi

 

İnegöl Organize sanayi Bölgemiz, Bursa-Eskişehir Karayolunun 43. km’si üzerinde kurulmuş olup, Ülkemizin üç büyük şehrine ulaşımı kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bölge Mudanya Limanına 76 km, Gemlik Limanına da 75 km. mesafede olduğundan deniz ulaşımı yapılabildiği gibi, Bölgeye 22 km mesafede olan Yenişehir Hava Limanı ile hava ulaşımı da yapılabilmektedir. İnegöl Organize Sanayi Bölgesini kurma çalışmaları 1970 ‘li yıllara dayanmaktadır. Dönemin Ticaret Bakanı Ahmet TÜRKEL’ in destekleriyle İnegöl Belediyesi’nin ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle o dönemin Bakanlar Kurulu’nun 24.12.1973 tarihli kararı ile kurulmuştur. İlk Müteşebbis Heyet 1977 yılında oluşmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kredi desteği ve kontrolü İle alt yapısı kısa zamanda tamamlanan İOSB aynı zamanda Türkiye’nin ilk İlçe Organize Sanayi Bölgesi unvanını da elinde taşımaktadır. Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Sicil Defterinde 187 Sicil numarasıyla kayıtlı İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş, bir özel hukuk tüzel kişiliğidir. Organize Sanayi Bölgemiz, 3.000.000 m2’lik bir alan üzerinde her türlü altyapı çalışmaları (Yol, Su, Elektrik, Kanalizasyon, Doğalgaz, İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri, PTT, Sosyal Tesisler, Atıksu Arıtma, Atık Çamur Kurutma Tesisleri ve Camii) tamamlanmış olup, sanayicilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verilmektedir. İnegöl Organize Sanayi Bölgemizin kuruluşu yaklaşık 30 yıl olduğu için, İdaremize ait tahsis yapılabilecek herhangi bir sanayi parseli bulunmamaktadır. Tapu devirlerinin tamamı yapıldığı için değişen ekonomik şartlar gereği bazı parseller 2. veya 3. kez el değiştirmiştir. 2005 yılında yapılan Genel Kurul sonucunda; Müteşebbis Heyet görevini tamamlayarak, Sanayicimizin kendi içerisinden seçmiş olduğu Yönetim Kurulu'na bütün yetkilerini devretmiştir. 2007 yılının Aralık ayından itibaren de Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri , Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan birim tarafından verilmeye başlanmıştır. Bölgemizde bugün itibariyle 108 Parselde 85 kuruluş faaliyet göstermekte olup, toplam çalışan sayısı da takriben 14.000 dır. ELEKTRİK Organize Sanayi Bölgesinin Elektrik Dağıtım hattı tamamen yer altı kablosuna dönüştürüldüğünden sanayi kuruluşları kaliteli enerji temin etmekte, Elektrik enerjisi TEİAŞ’a ait Ana Trafo Merkezinden direkt alındığı içinde ucuz enerji kullanılmaktadır. DOĞALGAZ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz 1995 yılında Doğalgaz dağıtım hattı projesi çalışmalarına başlamış; 1996 ikinci yarısında tamamlayarak, Alt yapı işine başlanmıştır. A Tipi İstasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, Haziran 1997 yılından itibaren Bölgemizde üretim ve ısıtma amaçlı olmak üzere doğalgaz kullanımına geçilmiştir. ATIKSU ARITMA TESİSİ Organize Sanayi Bölgesi ve İnegöl Belediyesi ortak Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin 55.000 m3/gün kapasiteli olarak 1998 yılı Ağustos ayında temelleri atılmış, 2000 yılı Kasım ayından itibaren işletmeye alınmıştır. Türkiye’de Endüstriyel ve Evsel nitelikli Atıksuların birlikte arıtıldığı ilk uygulama olan tesisin kapasitesi artırılarak; 130.000 m3/gün atıksu arıtabilecek duruma getirilmiştir. 160.000 m2 lik bir alan üzerine kurulmuş olan Arıtma Tesisi; Biyolojik arıtma, Difüzör ve Aeratör havalandırmalıdır. Ayrıca tesisten çıkan atık çamurun azaltılması teknolojisi olan Cannibal sistemi Amerika’dan satın alınarak ülkemizde ilk defa Organize Sanayi Bölgemiz de uygulanmaktadır. Yaklaşık 35.000.000.- $’a mal olan Atıksu Arıtma Tesisi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sanayicilere ön arıtmasız deşarj imkânı sağlamaktadır. Ayrıca kurulan Çamur Kurutma Tesisleri sayesinde çıkan atık çamurları susuzlaştırılarak geri dönüşümlü olarak kullanılabilecek hale getirilmektedir. Bu hali ile Türkiye de bir ilk olma özelliğini taşıyan Atıksu Arıtma Tesisleri, Gaz Motorları sayesinde kendi enerjisini üreterek egzost gazlarından faydalanarak ta çamur kurutma işlemi yapılmaktadır. Şu anda tesisten deşarj edilen atık su sulama suyu kriterlerine uygun olarak deşarj edilmektedir. Tesiste hedeflenen, Avrupa Birliği Standartlarına uygun deşarj kriterlerine ulaşmaktır. Bunun için de Uludağ Üniversitesi Çevre Bölümü Başkanlığı ile bir protokol yapılmış, bu protokol çerçevesinde renk giderimi için de çalışmalar devam etmektedir. Arıtma maliyeti olarak ta benzer tesislere göre çok daha ucuz işletme yapılabilmektedir. Tesisin TSE Belgesi bulunan laboratuarında günlük atıksu analizleri yapılabilmekte ve çevre kuruluşlara da hizmet verebilecek kapasitededir. Çevrenin korunmasına ait Endüstriyel Atıksuların daha da rehabilite edilmesine ait BEBKA (Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı) nında % 50 desteğini alarak 3.200.000.-TL’lık (Üçmilyon ikiyüzbin Türklirası) ön fizikokimyasal tesisi kurulması çalışmaları başlatılmıştır.. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Sanayici ve İnegöl Belediyesinin el ele vererek tamamı öz kaynak ile bitirilmiş olan tesisler işletme masraflarını da bu kuruluşların özverileri ve çabaları ile kendi kaynaklarından karşılanmaktadır. ATIK ÇAMUR KURUTMA TESİSLERİ Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan ıslak çamurun bertaraf edilmesi için ülkemizde ilk defa olarak Organize Sanayi Bölgemizde Çamur Kurutma Tesisleri kurulmuştur. İlk tesis 2010 yılında İtalyan teknolojisi satın alınarak 2.100.000 € (İki milyon Yüz bin Euro) bedel ile tesis edilmiştir. Artan kapasite nedeniyle ikinci kurutma tesisinin kurulma kararı alınmış ve Alman Teknolojisi tercih edilerek 1.630.000 € (Bir milyon Altıyüzotuzbin Euro) bedel ile satın alınmış ve tesis kurulma çalışmaları devam etmektedir. Tesis Mayıs 2015 te üretime geçecektir. Toplam kapasitesi 160 ton/gün ıslak çamur, kurutma tesislerinden kurutulmuş olarak çıkan malzeme, bertaraf lisansı olan Bursa Çimento, Konya Çimento fabrikalarında yakılarak bertaraf edilmektedir

Haritası ve Yol Tarifi AlmaBursa Marka Tescili

BursaRehberim.com © Bursa Firma ve Mekan Rehberi